9.7.4.0 צריכת חשמל באזורים נבחרים, לפי סוג הצרכנות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
חשמל