9.7.5.0 צריכת החשמל הכללית, לפי אזורים מנהליים

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
חשמל