9.7.6.0 צריכת חשמל הממוצעת לצרכן ביתי לפי אזורים מנהליים