2.2.2 לוח 2.22 ישובים עיקריים מהם נכנסו לראשון לציון או יצאו מראשון לציון