2.2.2.0 האוכלוסייה בערים הגדולות ובארץ לפי גיל

2003
02. אוכלוסייה
הרכב האוכלוסייה