2.2.3.0 האוכלוסייה בערים הגדולות

2003
02. אוכלוסייה
הרכב האוכלוסייה