2.2.4.0 אוכלוסיית העיר לפי יבשת לידה וגיל

2003
02. אוכלוסייה
הרכב האוכלוסייה