2.2.4.1 אוכלוסיית העיר לפי יבשת לידה וגיל - גרף

2003
02. אוכלוסייה
הרכב האוכלוסייה