2.2.6.0 מאפיינים דמוגראפיים בערים הגדולות

2003
02. אוכלוסייה
הרכב האוכלוסייה