2.2.7.1 אוכלוסיית העיר לפי גיל - נקבות

2003
02. אוכלוסייה
הרכב האוכלוסייה