2.2.7.2 אוכלוסיית העיר לפי גיל - גרף

2003
02. אוכלוסייה
הרכב האוכלוסייה