2.2.8.0 אוכלוסייה לפי מצב משפחתי והורים לילדים עד גיל 18