2.2.8.1 אוכלוסייה לפי מצב משפחתי והורים לילדים עד גיל 18 - גרף