2.2.9.0 הורים לא נשואים לילדים עד גיל 18 לפי מצב משפחתי ולפי מין