2.3.5.0 יישובים ואוכלוסייה במטרופולין תל אביב

2003
02. אוכלוסייה
מטרופולין ת"א