2.3.9 לוח 2.3.9 משפחות, לפי סוג משפחה וגודל משפחה-ראשון לציון