2.4.1.0 אוכלוסייה לפי תתי-רבעים

2003
02. אוכלוסייה
חלוקה גיאוגרפית