2.4.2.0 אוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי

2003
02. אוכלוסייה
חלוקה גיאוגרפית