2.4.3.0 אוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי באחוזים

2003
02. אוכלוסייה
חלוקה גיאוגרפית