2.4.4.0 גיל חציוני לפי מין ולפי אזור סטטיסטי

2003
02. אוכלוסייה
חלוקה גיאוגרפית