2.4.5.0 מאפיינים דמוגרפיים וגיאוגרפיים של תתי-רבעים

2003
02. אוכלוסייה
חלוקה גיאוגרפית