2.4.6.0 תושבים בשכונות לפי גיל

2003
02. אוכלוסייה
תושבים בשכונות