2.4.7.0 תושבים בשכונות לפי מצב משפחתי

2003
02. אוכלוסייה
תושבים בשכונות