2.4.8.0 תושבים לפי מין ו-וותק בשכונות

2003
02. אוכלוסייה
תושבים בשכונות