2.4.9.0 סטטיסטיקה – ממוצעים של תושבים בשכונות

2003
02. אוכלוסייה
תושבים בשכונות