2.5.2.0 הגירה בין יישובים - נכנסים לעיר ויוצאים ממנה

2003
02. אוכלוסייה
הגירה ותנועת תושבים