2.5.2.1 הגירה בין יישובים - נכנסים לעיר ויוצאים ממנה - גרף

2003
02. אוכלוסייה
הגירה ותנועת תושבים