2.5.3.0 שיעורים של מרכיבי ריבוי טבעי והגירה לפי תת-רובע

2003
02. אוכלוסייה
הגירה ותנועת תושבים