2.5.5.0 מאזן הגירה לפי מחוז/נפה

2003
02. אוכלוסייה
הגירה ותנועת תושבים