2.5.6.0 נכנסים ויוצאים לפי מוצא ויעד (חלק א)

2003
02. אוכלוסייה
הגירה ותנועת תושבים