2.5.6.1 נכנסים ויוצאים לפי מוצא ויעד (חלק ב)

2003
02. אוכלוסייה
הגירה ותנועת תושבים