2.6.1.0 עולים שנקלטו בראשון-לציון

2003
02. אוכלוסייה
עולים חדשים