2.6.1.1 עולים שנקלטו בראשון-לציון - גרף

2003
02. אוכלוסייה
עולים חדשים