3.0.4.1 גרף הקשר של המטופלים עם שרותי הרווחה העירוניים, לפי תכיפות הטיפול 2007