3.0.5 לוח 3.5 מקבלי גימלאות ביטוח לאומי, לפי יישוב