3.0.7 לוח 3.7 מקבלי דמי אבטלה - ראשון לציון, לפי שנה