3.05.1 לוח 3.5.1 קצבאות ילדים לפי מספר ילדים במשפחה, לפי שנה-ראשון לציון