3.1.1 לוח 3.11 מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה ביישובים שבהם יותר מ- 100,000 תושבים, 2008 - מספרים