3.1.2 לוח 3.12 מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה ביישובים שבהם יותר מ- 100,000 תושבים, 2008 - אחוזים