3.1.2.1 הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי - גרף

2003
03. שירותי רווחה
המינהל לשילוב חברתי