3.1.5.0 בני נוער המטופלים במרחבים ובשכונות

2003
03. שירותי רווחה
המינהל לשילוב חברתי - בני נוער