3.1.6.0 בני נוער לפי מסגרות

2003
03. שירותי רווחה
המינהל לשילוב חברתי - בני נוער