3.1.7 לוח 3.17 פעילות סניף מגן דוד אדום בראשון לציון