3.1.7.0 בני נוער מטופלים, לפי יחידה והשתתפות בפעילות חברתית

2003
03. שירותי רווחה
המינהל לשילוב חברתי - בני נוער