3.1.7.1 בני נוער מטופלים, לפי יחידה והשתתפות בפעילות חברתית - גרף

2003
03. שירותי רווחה
המינהל לשילוב חברתי - בני נוער