3.1.8 לוח 3.18 סוג השירות של מגן דוד אדום בראשון לציון לפי סוג פנייה