3.2.1.0 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה

2003
03. שירותי רווחה
תחנות לבריאות המשפחה