3.2.4.0 מטופלים במרכז בריאות הנפש

2003
03. שירותי רווחה
מרכז לבריאות הנפש