3.3.1.0 פיקוח כשרות לפי סוג עסק

2003
03. שירותי רווחה
כשרות