3.3.2.0 בתי כנסת בשכונות לפי נוסח תפילה

2003
03. שירותי רווחה
בתי כנסת